Aliya İzzetbegovic - Tarihe Tanıklığım PDF Kitap İndirAliya İzzetbegoviç faktörü olmadan Bosna’nın bağımsızlık mücadelesi anlaşılamaz. Aliya’yı herhangi bir özgürlük savaşçısından ayıran özellik liderliğinin çokyönlü yansımalarında aranmalıdır. Bu kitap, onun kendi kaleminden kişiliğinin yansımalarıdır. Onun hayatı, toplumunun değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin entelektüel ve siyasi olarak yeniden diriltilmesine adanmış bir ömürden ibarettir. 
Bosnalı Müslümanların, asimile edilerek kimliklerinin silinmesine yönelik sistematik uygulamalara karşı bir aydın olarak direnmiş, yıllarca hapis yatmıştır. Bir özgürlük savaşçısı ve devlet adamı olarak bağımsızlık mücadelesine öncülük etmiş, bağımsız Bosna’nın yeniden kurulmasında belirleyici olmuştur. 
Düşünür, özgürlük savaşçısı, devlet adamı olarak Aliya İzzetbegoviç yeni bir lider tipinin öncüsüdür. Bilge kral Aliya İzzetbegoviç’in anılarını okumak, imkansızlıklar içinde büyük umutları besleyen, adaletsizliğe karşı ahlâkın zaferine inanan bir ulusun tarihine tanıklık etmektir.Türk-Türkiye Tarihi 4 Cilt PDF Kitap İndir


Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin'in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 4 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde incelenmektedir.

1. Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır.
2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 yılına değin gözden geçirmektedir.
3. Cilt 1600-1908 yıllarını kapsıyor.
4.Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor.

Uğur MUMCU–Azınlık Şovenizmi PDF Kitap İndirBugün, 1925 yılında sahnelenen dinsel görüntülü bir bölücü ayaklanmaya bakarken, Şeyh Sait'in İngiliz silah fabrikalarına silah siparişi verdiği, İngiliz silah fabrikalarının da o tarihte İngiliz “Intelligence Service” ile iç içe çalışan silah tüccarı Vasil Zaharoff ile eşgüdüm halinde olduklarını bilmek gerekir. Muğlalı bir Rum olan Zaharoff'un İngiliz Başbakan, Lloyd George'un yakın dostu olduğunu ve İngiliz hükümetince silah ticaretindeki başarılarından ötürü “sir” unvanı ile ödüllendirildiğini anımsarsak, Şeyh Sait ile İngiliz silah fabrikaları arasında kurulan köprülerin siyasetten arınmış “masum bir ticaret” olmadığı sonucuna ulaşırız.Kaldı ki o günlerde genç Türkiye ile İngiltere arasında henüz çözüme bağlanmamış “Musul sorunu” bulunmaktaydı. Lozan anlaşmasında kesin bir çözüme bağlanmayan Musul sorunu, 1923 yılında İngilizlerin başvurusu ile yeniden gündeme gelmiş ve sorunun çözümü için 1924 yılında İstanbul'da “Haliç Konferansı” düzenlenmişti. Haliç konferansında İngilizler, Musul dışında ayrıca, “Nasturi Hıristiyanları” için Hakkari ilini de istemişlerdi. Sorunun bir çözüme bağlanamaması
üzerine konu İngiliz hükümetince “Milletler Cemiyeti”ne götürülmüştü. Milletler Cemiyeti, sorunun çözümü için biri Macar, biri Belçikalı biri de İsviçreli olan üç kişilik bir komisyon görevlendirmişti. Musul'daki Türk egemenliğini kaldıran komisyon kararı, Türkiye tarafından reddedildi. Bunun üzerine sorun Milletlerarası Daimi Adalet Divanına götürüldü. Türkiye Divana temsilci göndermedi. Milletler Cemiyeti, 16 Aralık 1925 tarihinde, Musul'daki Türk egemenliğini kaldıran kararı benimsedi.

Omer Seyfettin - Turan Devleti PDF Kitap İndir


BİR MİLLETİN TABİİ HUDUTLARI DAĞLAR VE IRMAKLAR DEĞİLDİR. İSTİNAD ETTİĞİ MİLLİYETİN LİSANI VE DİNİ SINIRLARIDIR.Turgay Güler - MEHDİX ( -olasılık teorisi )

Olmayanı hayal etmek, imkânsızdır. Hayal edilebilen bir şeyin gerçekleşmeyeceğini kim söyleyebilir?SULTANAHMET'TE NELER OLUYOR? 


Demir kartallar, Sultanahmet semalarında sorti yapıyor. Uçak sesleri yeri göğü inletiyor, kulakları sağır ediyor âdeta... Meydanda mahşerî bir kalabalık... Yüz binlerce kişi... insanlar akın akın geliyor. Bu bir gövde gösterisi. Jetlerin her sortisinde, gökyüzü yırtılıyor sanki. Dünya, merkez üssü Sultanahmet olan bir deprem yaşıyor. Yeryüzü sarsılıyor. Herkesin gözü Sultanahmet'te... Bugünden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olması mümkün değil. Peki, bugün neler oluyor? Başkent, nota üstüne nota alıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, neredeyse bütün dünya "Hata yapıyorsunuz, derhal müdahale edin, durdurun olayları, pişman olacaksınız." diyor. Ama nafile.SADREDDİN KONEVÎ - Fusûsü’l-hikem’in Sırları PDF Kitap İndir


SADREDDİN KONEVÎ; XIII. asırda yaşamış (doğum tarihi, yaklaşık 1210, vefat tarihi, 1274), tasavvuf düşüncesine kazandırdığı boyutlar ve kendisinden sonraya etkileriyle “dönüm noktası” olmuş bir sûfî-düşünürdür. Konevî, ailesinin Selçuklu döneminin önde gelen yönetici ailelerinden birisi olmasının sağladığı imkanlarla, iyi bir eğitim almış, çocukluğundan itibaren İbnü’l-Arabî’nin tasavvuf terbiyesi altında yetişmiştir. Konevî’nin eserleri incelendiğinde, başta tasavvuf olmak üzere, bütün alt bilimleriyle felsefe ve kelam, bunun yanı sıra diğer dinî ilimler alanında bir uzman olduğu görülür. Bu bağlamda Konevî’nin İslam düşünce tarihindeki yeri, kısmen Gazâli’yi hatırlatacak şekilde, aklın metafizik alandaki imkanlarının eleştirel tahlili ve bunun devamında kalbi temizlemeyi ve ruhu arındırmayı esas alan sûfî öğretiyi müstakil bir “bilim” olarak ortaya koyması olarak görülebilir. Gerçekten de Konevî, sûfîyle ilişkisi açısından “sübjektif”, konusu açısından ise “kayıt altına alınamayan” bir alanı ilk kez, belirli kural ve kaideleri olan ve her şeyden önemlisi “miyar”ı olan bir”bilim” haline getirmeye çalışmıştır. 

Kod Adı İrtica - 906 Mehmet Akif Ersoy

Kod Adı İrtica - 906 Mehmet Akif Ersoy


'İlk kez yayınlanan belgelerle...' 'Vatanında Cüda' İstiklal Şairi

İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Mücadele'de vaazları cephelerde dağıtılan, Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclis'te milletvekilliği yapan, Anadolu'da isyanları bastırmak için il il gezerek halkı İstiklal Savaşı'na çağıran Mehmed Akif'in, günün birinde kendi ülkesinde 'sakıncalı', 'mürteci' 'tehdit' durumuna düşürüleceğini, Safahat adlı eserinin toplatılarak imha edilmesi talimatının verileceğini kim tahmin edebilirdi ki..

Çoğu zaman tartışırız;
- Mehmed Akif Mısır'a neden gitti?
- Neden 11 yıl ülkesine dönmedi?
- Gerçekten peşine hafiyeler takıldı mı?
- Hilafet, şapka, Cumhuriyet ve yöneticileri için neler düşündü, hangi ifadeleri kullandı?.
- Daha da önemlisi, 'İslamcı/dindar' bir şair olan Mehmed Akif'e yeni rejim nasıl bakmıştı?
- Ülkede kalsaydı, İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanır mıydı? ..
- Safahat bu ülkeye neden sokulmadı ve nasıl imha ettirildi?
- Hastalık ve yoksulluğun pençesinde kıvranan Akif'i rejim nasıl izletmişti?

Ve daha onlarca soru..

İşte, 'İrtica 906' koduyla tutulan gizli/resmi belgeler, bu sorulara önemli ölçüde cevap veriyor. Bizzat Devlet Arşivleri'nde bulunan, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı ve istihbarat kaynaklarının tuttuğu belgeleri incelerken bu ülkenin İstiklal Şairi'nin vatanında nasıl 'Cüda' duruma düşürüldüğünü, tahkir ve tezyif edildiğini hayretler içerisinde göreceksiniz.
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 176

Baskı Yılı: 2015


Dili: Türkçe
Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

Editör : Esile Mübeccel
Editör : Ecmel Müjgan
Genel Yayın Yönetmeni : Mustafa Karagüllüoğlu
İlk Baskı Yılı : 2015
Sayfa Sayısı : 176
Dil : Türkçe

Taberi - Kur'an-ı Kerim Tefsiri PDF Kitap İndir

Taberi - Kur'an-ı Kerim Tefsiri PDF Kitap İndir

Taberî Tefsiri, veya özgün adıyla Câmi'ul Beyân fi Tefsir'il Kur'ân, İbn Cerir et-Taberî'nin Kur'an tefsiri üzerine yazdığı kitabıdır. Bu eser ilk Kur'an tefsiri olarak kabul edilmiş, daha sonra yazılan pek çok tefsire de kaynak olmuştur.

FATİHA SURESİ

Fatiha suresi yedi âyettir ve Mekke'de nazil olmuştur. Kur'ân-ı kerimin âyetleri, nazil oldukları yer ve zamana göre "Mekkî" ve "Medenî" diye ikiye ayrılırlar. Bu konuda çeşitli görüşler bulunmakla beraber, çoğunluğun görüşüne göre, yer ve zaman itibariyle nerede ve ne zaman nazil olurlarsa olsunlar, Hicretten önce nazil olanlara "Mekkî" yani, "Mekke'de nazil olmuştur." Hicretten sonra nazil olanlara da "Medenî" yani "Medine'de nazil olmuştur." denir. Görüldüğü gibi bir ayrımda hicret olayı esas alınmıştır. Mekki ve Medeni âyetler, gerek muhteva gerekse diğer hususlarda bir kısım aynı özellikler taşırlar. Bu özellikleri bilenler, âyetin Mekki veya Medeni olduğunu anlarlar. 

Ahmet Cevdet Paşa - Peygamberler ve Halifeler Tarihi PDF KİTAP İNDİRKısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hülefa Ahmet Cevdet Paşa Tarih bir ilimdir; bugünü geçmişe bağlar.Asırlarca önce yaşıyanların başından geçen olayları birer ders olarak,ibret olarak gözler önüne serer.Ahmet Cevdet Paşa gibi sağa sola kaymadan ve sadece hakikat bilinsin diye hizmet eden bir zat tarafından kaleme alınan tarih elbette bu niteliğe sahiptir ve itimada daha da şayandır.

Aliya Izzetbegovic - Doğu Batı Arasında İslam Pdf Kitap İndirEskiler iki cevherden, ruh ve maddeden bahsederlerdi. Bu mefhumlarla iki muhtelif menşeli, muhtelif mahiyetli, birbirinden neşet etmeyen ve birbirine irca edilemeyen iki temel prensip, bambaşka iki alem, iki düzen ifade ediliyordu. Dünyanın en aydın ve akıllı şahsiyederi bile, bu meseleye değişik yaklaşımların söz konusu olabilmesine rağmen, böyle tefrik yapmaktan kurtulamamışlardır. Bu iki âlemi zaman bakımından ayrı, fakat birbirinin devamı olarak veya mahiyetleri ve manaları itibarıyla değişik, fakat aynı anda bir arada mevcut olarak telakki etmemiz mümkündür.

Necip Hablemitoğlu - Köstebek


İşte “Köstebek” adlı bu çalışma, içinde bulunduğumuz kapkara dönemde, devletimizin altının nasıl oyulduğunun, nasıl zaafa düşürüldüğünün binlerce örneğinden sadece birine ışık tutuyor: Türk Devleti’nin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış fethullahçıları!..

Şeyhleri A.B.D.’de yaşayan, ancak kendi ülkesinde Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanan; C.I.A., MI6 ve BND gibi yabancı ülke istihbarat örgütlerine taşeronluk yapan bir cemaate mensup müritlerin, asli görevi kendileri ile mücadele etmek olan istihbarat birimlerinde kadrolaşabileceğini, devletin gücünü, devleti savunanlara karşı kullanabilecek düzeye gelebileceklerini kim tahmin edebilir ki? “Köstebek”, bu ihanet öyküsünün adıdır. .. 

Siz, hiç fethullahçıları devlete karşı bir tehdit olarak algılayan, şikâyet eden ya da onlarla uğraşan bir PKK’lı, Brüksel ya da Köln merkezli bir terörist ya da bir TÜSİAD üyesi ya da bir 2 siyasal parti lideri ya da bir ikinci cumhuriyetçi ya da bir azınlık mensubu ya da misyoner ya da Hükûmet üyesi ya da bir Başbakan gördünüz mü?


0-36 AY ÇOCUK BAKIMI, BESLENMESİ VE SAĞLIĞI PDF KİTAP İNDİR
Tüm toplumlarda çocuklar, geleceğin yetişkini olarak özveriyle yetiştirilen, eğitilen ve eldeki tüm olanaklar kullanılarak, gereksinimleri karşılanan değerli bireylerdir. Doğduğu andan itibaren çocuğun karnının doyurulması, altının temizlenmesi ve uyku ihtiyacının giderilmesinin yanında zamanla sevgi, ilgi ve oyun gibi yaşla değişim gösteren yeni gereksinimleri de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yetişkinler çocuğun temel gereksinimlerini karşılamak için bu konuda neler yapmaları gerektiğini çok iyi bilmelidirler. 

Özellikle 0-12 aylık süreçte çocuk tamamen bir başkasına bağımlı olarak yaşamını sürdürür ve bu dönemde onun gereksinimlerinin karşılanması, sağlığının korunması, yeterli ve dengeli beslenmesi geleceği açısından büyük önem taşır. Yenidoğanın Fiziksel Görünümü ve Özellikleri Doğum sonrası ilk 4 hafta içindeki bebekler yenidoğan olarak adlandırılırlar. 

Yenidoğanlar doğum özelliklerine göre Normal, Prematüre, Düşük Doğum Ağırlıklı, Tosuncuk ve Sürmatür olarak 5 grupta ele alınabilirler. Bunlar;